Thông tin

Lắp đặt kệ selective tại Vĩnh Yên ngày 26.10.2021

kệ chứa hàng

Ngày 26.10.2021, bắt đầu tập kết, lắp đặt kệ hạng nặng tại Vĩnh Yên.

 Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm kệ kho của Công ty TNHH Thanh Phúc!