Thông tin

Lắp đặt kệ để hàng tại hải dương

Công trình lắp đặt tại Hải Dương vẫn tiến hành khẩn trương mặc cho em Covy liên tục gây khó khăn.